2-gniazdowy przewód zasilający, 10 stóp

By Publisher

10 Podłączanie projektora Podłączanie do komputera Podłączenie komputera kablem VGA UWAGA: Kabel USB nie jest dostarczany z projektorem. UWAGA: Kabel USB należy podłączyć, aby używać funkcji Page Up (Strona w górę) i Page Down (Strona w dół) na pilocie zdalnego sterowania. 1 Przewód zasilający 2 Kabel VGA do VGA 3 Kabel USB-A

1 Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki w samochodzie. 2 Drugi koniec przewodu zasilającego urządzenia (À) podłącz do małego portu w urządzeniu. 3 W razie potrzeby podłącz przewód zasilający smartfona do portu USB (Á). Umieszczanie urządzenia na desce rozdzielczej OSTRZEŻENIE - Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający bez dotykania samego urządzenia lub wody. - W przypadku pojawienia dymu, iskier, silny zapach palonej izolacji, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z sprzedawcą. Podłącz przewód zasilający. Jeżeli zacięcie papieru wystąpi ponownie, naciśnij tutaj aby zobaczyć dodatkowe zabiegi czyszczące. Przypadek2: Ekran LCD pokazuje "Zacięcie papieru [Tył]" Zacięcie papieru z tyłu urządzenia. Wykonaj poniższe kroki: Odłącz urządzenie od prądu. Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu jak przedstawiono na ilustracji, nie można przesunąć głowicy drukującej. Podłącz przewód zasilający. Przytrzymaj Stop/Exit (Stop/Zakończ) do momentu przesunięcia głowicy na środek. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier. Podłączyć kabel zasilający do gniazda z prawidłowym napięciem prądu zmiennego. CYKL PRACY Młynek The Sette został zaprojektowany do zmielenia maksymalnie 1 kg kawy, z czego cykl espresso stanowi 10% tej ilości. Należy pamiętać, że młynek Sette został zaprojektowany do domowego użytku (krótki czas mielenia). 4,5 m (15 stóp) od przekaźnika rozruchowego pompy, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń elektrycznych. 1. Poprowadź dwa przewody od przekaźnika pompy do sterownika. 2. Podłącz przewód wspólny do zacisku C (Common – zazwyczaj biały przewód), a drugi przewód do zacisku P (Pompa). The toaster will switch off automatically.You can stop the toasting process and pop the bread up at any time by pressing the STOP button on top of the toaster (fig.6). To remove smaller items,you can move the toasting lever upwards a little further. If bread gets stuck inside the toaster,remove the plug from the wall socket,let the appliance

Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu jak przedstawiono na ilustracji, nie można przesunąć głowicy drukującej. Podłącz przewód zasilający. Przytrzymaj Stop/Exit (Stop/Zakończ) do momentu przesunięcia głowicy na środek. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier.

Podłączyć kabel zasilający do gniazda z prawidłowym napięciem prądu zmiennego. CYKL PRACY Młynek The Sette został zaprojektowany do zmielenia maksymalnie 1 kg kawy, z czego cykl espresso stanowi 10% tej ilości. Należy pamiętać, że młynek Sette został zaprojektowany do domowego użytku (krótki czas mielenia). 4,5 m (15 stóp) od przekaźnika rozruchowego pompy, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń elektrycznych. 1. Poprowadź dwa przewody od przekaźnika pompy do sterownika. 2. Podłącz przewód wspólny do zacisku C (Common – zazwyczaj biały przewód), a drugi przewód do zacisku P (Pompa).

10 Pierścień LED 11 Zamocowanie pojemnika miksującego 12 Uchwyt noża 13 Przelew 14 Urządzenie główne 15 Przyssawki antypoślizgowe 16 Przewód zasilający z wtyczką sieciową 17 Schowek przewodu 18 Uszczelka wkładki nożowej (zwracać uwagę na prawidłową pozycję) 19 Wk noładka żowa (z wieńcem zębatym) 20 Wkładka do gotowania

Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie Wybierz język (jeśli to konieczne) (tylko w niektórych modelach) Zespoły bębna i tonera* (czarny, cyjan, magenta i żółty) Pojemnik na zużyty toner* Zespół pasa* Przewód linii telefonicznej (Modele MFC) Przewód zasilający Płyta …

2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. 3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Kabel zasilania •Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego z drukarką. • Przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Mar 21, 2017 Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony. Na drukarkę został wylany płyn. 3100 m (10 170 stóp) nad poziomem morza.